การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

ครูแท้

มรรค 8 คือ หลักธรรมอันประเสริฐ โดยกำหนดให้เดินสายกลาง(มัชฌิมาปฏิปทา) เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของครูประกอบด้วย

   1.สัมมาทิฏฐิ คือเห็นชอบ ได้แก่เห็นอริยะสัจ 4 หรือเห็นเหตุผลตามเป็นจริง

   2.สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ ดำริในทางไม่พยาบาทมุ่งร้าย ดำริในทางไม่เบียดเบียน

   3. สัมมาวาจา คือวาจาชอบ เว้นจากการพูดเท็จ พูดส่อเสียด คำหยาบพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นประโยชน์

   4.สัมมากัมมันตะ คือการงานชอบ  เว้นจากการฆ่าสัตว์ การทรมานสัตว์ เว้นจากการลัก เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

   5.สัมมาอาชีวะ คือเลี้ยงชีพชอบ เว้นจากมิจฉาอาชีวะ(อาชีพผิด)

   6.สัมมาวายามะ คือ เพียรพยายามชอบ เพียรระวังบาปที่ยังไม่ให้เกิดมิให้เกิด เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อม แต่ให้เจริญขึ้น

   7.สัมมาสติ คือ ระลึกชอบ ระลึกไปในทางที่ตั้งชอบของสติทั้งหลาย เช่น ในสติปัฏฐาน 4  คือ กาย เวทนา จิต ธรรม

   8.สัมมาสมาธิ คือ ตั้งจิตมั่นชอบ ทำใจให้เป็นสมาธิ(ตั้งมั่นแน่วแน่) ในเรื่องที่ใจจะทำในทางที่ชอบ

กันยายน 9, 2006 - Posted by | Uncategorized

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: