การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพุทธศาสนา

กัลยาณมิตรธรรม 7

1.ปิโย แปลว่า น่ารัก ครูทำตัวให้น่ารักและเป็นที่รักแก่ศิษย์

2.ครุ แปลว่า น่าเคารพ ครูจะต้องดูแลปกป้องศิษย์เป็นที่พึ่งแก่ศิษย์ได้

3.ภาวนีโย แปลว่า น่าเจริญใจน่ายกย่องในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง

4.วัตตา แปลว่า รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ

5.วจนักขโม แปลว่า อดทนต่อถ้อยคำ ไม่ฉุนเฉียวควบคุมอารมณ์ได้

6.คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา แปลว่า แถลงเรื่องล้ำลึกได้ สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจง่าย

7.โน จัฏฐาเน นิโยชเย แปลว่า ไม่ชักนำเรื่องเหลวไหล ไม่ชักจูงให้ศิษย์ไปในทางที่เสื่อมเสีย

กันยายน 9, 2006 - Posted by | Uncategorized

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: