การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

อิทธิบาท 4

 a

 อิทธิบาท คือ คุณธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักธรรมสำหรับการครองงาน มี 4 ประการ คือ

1.ฉันทะ คือ ความยินดีรักใคร่ใฝ่ใจรักที่จะทำสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะทำให้ได้ผลดียิ่งๆขั้น

2.วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม ขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการนั้นๆอย่าง

เข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ย่อท้อ  

3.จิตตะ คือ การตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่กระทำและกระทำนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป

4.วิมังสะ คือ ความไตร่ตรองหรือทดลอง หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ได้กระทำนั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  

                                     

กันยายน 9, 2006 - Posted by | Uncategorized

1 ความเห็น »

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

    ความเห็น โดย Mr WordPress | กันยายน 9, 2006


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: