การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

ครูแท้ต้องไม่มีอคติ

อคติหมายถึง ความลำเอียง ซึ่งประกอบด้วยเหตุ 4 ประการ ดังนั้น บุคคลที่เป็นผู้นำผู้ปกครองคนหมู่มาก ตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลายจึงไม่ควรมีอคติ ทั้ง 4 ประการดังนี้ คือ

1.ฉันทาคติ คือ ความลำเอียง เพราะความรักความชอบพอกัน

2.โทสาคติ คือ ความลำเอียง เพราะความพยาบาท หรือ เพราะความโกรธเกลียดชัง

3.โมหาคติ คือ ความลำเอียง เพราะความหลง ความเขลา หรือเพราะความสำคัญผิด

4.ภยาคติ คือ ความลำเอียง เพราะความกลัวภัยจะมาสู่ตน หรือลำเอียงเพราะความเกรงกลัวอิทธิพลต่างๆ

เหตุแห่งความลำเอียงทั้ง 4 ประการนี้ มิใช่คุณธรรมแต่เป็นตัวทำลายคุณธรรมดังนั้น บุคคลที่มีหน้าที่ในการปกครองดูแลบุคคลอื่นจึงควรพยายามสลัดทิ้งความลำเอียงออกไปให้มากที่สุดจนกระทั่งสามารถทำได้อย่างหมดสิ้น

กันยายน 12, 2006 - Posted by | Uncategorized

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: