การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

บทบาทของการศึกษา

บทบาทของการศึกษาและครูในการช่วยให้บุคคลรู้จักคุณค่าอันแท้จริงของชีวิต

” บุคคลจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเมื่อรู้ว่าตนเองนั้นมีคุณค่า ชีวิตที่มีคุณค่าจะเป็นชีวิตที่มีสันติภาพและสันติสุข ศีล สมาธิ นำพาชีวิตไปสู่สันติสุข”

มนุษย์จะเดินทางไปสู่จุดหมายอันสูงสุดของชีวิตได้เมื่อพัฒนาศักยภาพของตนจนถึงที่สุด นั่นคือ ได้เกิดปัญญารู้ความจริง สามารถแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ เมื่อแก้ปัญหาดับทุกข์ได้ชีวิตก็จะเข้าถึงภาวะไร้ทุกข์ ซึ่งการที่จะดำเนินชีวิตให้ไปสู่ภาวะไร้ทุกข์ได้นั้น มนุษย์จะต้องพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา 3 อย่าง หรือ ” ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ” การศึกษาทั้ง 3 อย่างนี้จะมีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดได้ ต้องอาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้คอยแนะนำสั่งสอนอบรมให้ศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง

กันยายน 12, 2006 - Posted by | Uncategorized

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: