การจัดการการเรียนรู้

Just another WordPress.com weblog

บทเพลง “บูชาครู”

    ใครคือครู ครูคือใครในวันนี้    ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล

ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์          ใช่อยู่นานสอนนานในโรงเรียน

   ครูคือผู้ชี้นำทางความคิด       ให้รู้ถูกผิดคิดอ่านเขียน

ให้รู้ทุกข์รู้ยากรู้พากเพียร           ให้รู้เปลี่ยนแปลงสู้รู้สร้างงาน

   ครูผู้ยกระดับวิญญาณมนุษย์     ให้สูงสุดกว่าสัตว์เดรัจฉาน

ปลุกสำนึกสั่งสมอุดมการณ์         มีดวงมาลย์เพื่อมวลชนของตนเอง

   ครูจึงเป็นนักสร้างที่ยิ่งใหญ่      สร้างคนจริงสร้างคนกล้าสร้างดนเก่ง

สร้างคนให้เป็นตัวของตัวเอง       ขอมอบเพลงนี้มาบูชาครู

( เนวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์)

กันยายน 14, 2006 - Posted by | Uncategorized

ยังไม่มีความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: